Slovník české literatury - on line

25.01.2010 17:50

On-line slovník bude obsahovat více než tisíc hesel českých spisovatelů a literárních časopisů z období po roce 1945.
Vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v ÚČL AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998) a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů, redigovaného Blahoslavem Dokoupilem a knižně publikovaného v roce 2002.

Současný redakční tým internetové verze slovníku všechna hesla postupně reviduje a aktualizuje. Perspektivně počítáme s průběžným doplňováním hesláře a s rozšířením slovníku o hesla nejvýznamnějších nakladatelství a různých institucí i neformálních sdružení, které se podílely na českém poválečném literárním životě.

Stránky jsou prozatím ve zkušebním provozu, hesla zveřejňujeme postupně. Pokročilé vyhledávání je funkční v rozsahu aktuálně uveřejněných hesel s výjimkou rubriky Dílo (příslušná bibliografická databáze teprve vzniká). Jejich tvůrci Vám budou vděčni za jakékoli poznámky týkající se funkčnosti systému a pochopitelně i obsahu slovníku.
 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.