Rodina - Celé Česko čte dětem

19.02.2015 14:22

 „Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize." 
Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

 

 

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.

Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

 

Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. 
Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.


Kritéria pro výběr knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem.


 

Kritéria, jimiž se při výběru knih vhodných pro pravidelné předčítání dětem řídíme, jsou determinována jednak snahou o zvyšování celkové kulturní úrovně dětí a rozšiřování jejich znalostí 
a jednak zřetelem na ochranu a podporu emočního zdraví dětí. Emočním zdravím dítěte přitom rozumíme (podle Daniela Golemana, autora knihy Emoční inteligence) zdravé psychické a morální sebevědomí dítěte, spojené se schopností racionálně myslet a navazovat kvalitní a trvalé vztahy s lidmi.

 

 

Navrhujeme, aby se pro pravidelné předčítání dětem vybíraly knihy, které:

 • jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé;
 • pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu 
  se naučí něco důležitého pro život;
 • jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem;
 • učí je racionálně myslet;
 • poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu;
 • rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor;
 • šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám a zákonům;
 • jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid;
 • obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování;
 • rozvíjejí jejich estetické vnímání;
 • formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu; 
 • neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím;
 • nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky.
https://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/9/rodicum/
 
Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.