Poplatky a sankce

 

Registrace čtenářů na 1 rok (poplatek je společný pro knihovnu i internet):
Dospělí čtenáři 80,- Kč
Děti do 15 let 50,- Kč
Za tento poplatek si čtenář může zapůjčit knihy, časopisy a internet zdarma. Každý dostane registrační průkaz, který je nepřenosný.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Za nedodržení této lhůty je čtenář upomínán a je povinen zaplatit upomínku.

Poplatek z prodlení /nezasílá se, ale musí se zaplatit/: 10,- Kč
1. upomínka: 20,- Kč
2. upomínka: 40,- Kč
3. upomínka: 70,- Kč

Náhrady knihovních dokumentů:
Ke každému způsobu náhrady se připočítává poplatek za úkony spojené s likvidaci ztráty nebo poškození:
Knihovní jednotky: 50,- Kč za jednotku s datem vročení do roku 1988
100,- Kč za jednotku s datem vročení po roku 1989
Časopisy: 20,- Kč
Poškození čárového kódu na knize 20,- Kč


 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.